EVIDENČNA NAROČILA NAD 10.000 EUR (BREZ DDV) V VRTCU KOLEZIJA V LETU 2017

 

ZAPOREDNA

ŠT.

OPIS IN VRSTA NAROČILA GOSPODARSKI SUBJEKT VREDNOST (BREZ DDV)
1 GRADBENA IN OBNOVITVENA DELA GP JARŠE d.o.o. 16.695,71
2 GRADBENA IN OBNOVITVENA DELA MATON d.o.o. 19.300,28
3 OPREMA IN DROBNI INVENTAR GRINGRAS d.o.o. 38.824,59
 4  ČISTILA, POTROŠNI MATERIAL IN PAPIRNA GALANTERIJA  MAKOM d.o.o.  14.362,00