ZAPOREDNA

ŠT.

OPIS IN VRSTA NAROČILA GOSPODARSKI SUBJEKT VREDNOST (BREZ DDV)
1 GRADBENA IN OBNOVITVENA DELA-SANACIJA NADSTREŠKOV NA TRAKTU A -E. KOLEZIJA STANDARD INVEST d.o.o. 33.242,02
2 IZDELAVA PREVERITVE USMERITVE V PROSTOR IN IDEJNA ZASNOVA ZA IZVEDBO PRIZIDKA VEČNAMENSKEGA PROSTORA ENOTA MURGLE CAR POTISEK ARHITEKTI d.o.o. 12.708,64
3 IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA NA TRAKTU 2 – ENOTA KOLEZIJA MIZARSTVO IVAN VOLČINI S.P. 12.130,50
 4  ČISTILA, POTROŠNI MATERIAL IN PAPIRNA GALANTERIJA  MAKOM d.o.o.  14.293,12