Vedenjski izbruhi so velik izziv za starše, vzgojitelje in učitelje, vrstnike. Naporni so tudi samim otrokom.

Kadar poznamo potek vedenjskega izbruha, lažje pravočasno ukrepamo.

V knjižici VEDENJSKI IZBRUHI Branke D. Jurišić  so  prikazali model vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih (»fazah«), značilnosti vedenja otrok z avtističnimi motnjami v vsakem obdobju izbruha in ukrepe za preprečitev ali omilitev izbruha. Da bi bili čim bolj razumljivi, so to ponazorili z opisi dveh otrok z avtističnimi motnjami, Črta, ki je še v vrtcu, in osnovnošolca Rubna.

Knjižico v spletni obliki si lahko prenesete na: