OBVESTILO ZA STARŠE: SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE

img_0062_2-495x400 Murgle

Spoštovani starši,

Na spodnji povezavi vam posredujemo nov sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, ki začne veljati 01.09.2019.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

vrtec Kolezija