POLETNA REZERVACIJA – starši s stalnim prebivališčem v MOL

5c2b1d9b90e02b3da04747a8387624b4

Starši otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca (npr. od 15.6. do vključno 14.7. ali od 1.7. do vključno 31.7.). V kolikor je otrok v koledarskem letu 2020 že koristil 1 mesec zdravstveno rezervacijo, lahko počitniško koristi le 1 mesec. Starši so jo dolžni pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka, ki obiskuje vrtec.

Plačilo rezervacije znaša 30% od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda brez dodatnih znižanj.

Obrazec za rezervacijo vam je na voljo tukaj: rezervacija-poletna-MOL

 

POČITNIŠKA REZERVACIJA – starši s stalnim prebivališčem v drugih občinah

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo skladno s Sklepom občine stalnega bivanja. O možnostih in pogojih se starši sami informirajo na svoji občini.

Obrazec: Obrazec-rezervacije-za-druge-obcine