POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM V
VRTCIH V LJUBLJANI
Spoštovani starši,
to vabilo je namenjeno tistim otrokom, ki še ne obiskujejo vrtca in bodo jeseni začeli obiskovati prvi
razred osnovne šole. Zanje bomo v štirih ljubljanskih vrtcih organizirali krajše programe, ki jih bodo
vrtci izvajali nekaj ur dnevno in so za starše povsem brezplačni.
Naša želja je, da bi pred vstopom v šolo prav vsak otrok obiskoval vrtec vsaj v manjšem obsegu, saj na
ta način poskrbimo za lažje všolanje. Otrok bo uspešneje navezoval prve stike s sošolci, osvojil novo
okolje in imel večje možnosti za učne uspehe. Vrtci v Ljubljani izvajajo izjemno kakovosten program,
imajo izkušene in visoko izobražene vzgojitelje in druge strokovne delavce, vsakemu otroku in družini
pa se skrbno posvetijo.
Kdo se lahko vpiše v krajši program?
Krajši program je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2021
vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. Starši lahko v ta program vpišete tudi
mlajše bratce in sestrice, ki so že dopolnili štiri leta (za mlajše program ni primeren).
Pogoj za vpis je, da otroci še ne obiskujejo drugih programov v vrtcu.
Ali se moramo vpisati v tisti vrtec, ki je najbližji osnovni šoli, kamor smo vpisali otroka?
Priporočamo vam, da otroka vpišete v vrtec, ki vam je najbližje glede na lokacijo vašega prebivališča
in izbrane osnovne šole, v katero ste vpisali vašega otroka, ni pa to obvezno. Če vam ne bo ustrezal
razpisani čas in kraj izvajanja krajšega programa, lahko vlogo za vpis otroka v krajši program pošljete
v enega od ostalih vrtcev, ki so zapisani spodaj.
Kdaj bo potekal vpis?
Vpis bo potekal v četrtek in petek, 15. in 16. aprila 2021, med 8.00 in 15.00 uro.
Kako poteka vpis?
Starši pošljejo vlogo za vpis otroka v krajši program na elektronski naslov vrtca ali se najavijo na
oseben obisk v vrtcu, lahko pokličejo tudi po telefonu na kontaktno številko vrtca.
Če bo prijav v posameznem vrtcu manj kot osem, vrtec programa ne bo izvajal. V takem primeru vas
bo vrtec, kamor boste poslali vlogo za vpis otroka v krajši program za svojega otroka, povprašal, ali bi
želeli svojega otroka vpisati v drugi vrtec.
V katerih vrtcih in kdaj bo potekal krajši program?

VRTEC GALJEVICA
Lokacija: Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, sreda, četrtek, petek) med 8.00 in 12.00
uro
Kontakti za vpis: Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka; svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si;
T: 01/4204-737, M: 040-322-136.
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Lokacija: Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Marjetica, Bitenčeva 4, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) med 15:00
in 19:00
Kontakti za vpis: Nadja Beguš, svetovalna delavka; nadja.begus@vrtecandersen.si;
T: 01/583-82-11, M: 040-469-523.
VRTEC JELKA
Lokacija: Vrtec Jelka, enota Jelka, Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 8. do 12.
ure (če bi bilo več interesa za popoldansko izvedbo, lahko izvedemo program tudi
popoldan od 15. do 19. ure)
Kontakti za vpis: Tjaša Brodnik, pomočnica ravnateljice; tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si;
T: 01/581-91-82, M: 041-267-470.
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Lokacija: Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri, Novosadska ulica 1, Ljubljana
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3.5.2021 – 2.7.2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 15. do
19. ure
Kontakti za vpis: Ina Stojanovič, svetovalna delavka; svetovalnaozina@guest.arnes.si;
T: 01/520-97-57 , M: 041-932-553.

Lepo vas pozdravljam.
Marija Fabčič
Vodja Oddelka za predšolsko vzgojo
in izobraževanje