Počitnice se počasi zaključujejo, naši najstarejši otroci bodo skočili čez prag šole in želimo jim veliko lepega. Veseli smo, da pridejo iz počitnic vsi otroci in bo po vrtcu zopet slišati otroški smeh. Seveda pa tudi komaj čakamo, da spoznamo  naše novo sprejete najmlajše in malo večje otroke.

V Vrtcu s svojo začrtano vizijo, pozitivno naravnano klimo in upoštevanjem razvojnih potreb vsakega posameznika, zagotavljamo pogoje za celosten in uravnotežen razvoj otroka. Skupaj z vami si želimo postaviti trdne temelje za uspešno vseživljenjsko učenje. Otroke bomo spodbujali k radovednosti, razvijanju domišljije, raziskovanju, razvijanju sposobnosti razumevanja, dogovarjanja in upoštevanju različnosti. Tudi vaše zaupanje pripomore k temu, da se bodo otroci v vrtcu dobro počutili in vstopili v igralnico brez solz. Mi pa se bomo potrudili, da bodo otroci tudi v tem letu doživeli veliko lepega,  novega in si ustvarili čudovite spomine.

Ker sta zdravje in varnost otrok, tako za vas kot tudi za nas, ena od najpomembnejših ciljev, si želimo in vas prosimo, da še naprej skupaj spoštujemo in upoštevamo ustaljena navodila pristojnega ministrstva in priporočila NIJZ. Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci zavrnili bomo vse otroke, ki kažejo simptome/znake: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska. Zato vas prosimo, da v kolikor opazite morebitne simptome/znake bolezni naj otrok ostane doma, nas pa obvestite o razlogu odsotnostih otroka.

V vrtcu imamo povečan nivo splošnih higienskih ukrepov. Večkrat dnevno bomo zračili prostore. Čim več časa bomo preživeli na prostem in več dejavnosti prenesli iz igralnice na igrišča.  Vas pa prosimo, da v vrtcu nosite masko in si redno  razkužujete roke.  Skladno z dopolnitvijo Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, z dne 23. 8. 2021, PCT pogoj velja samo za starše, ki uvajajo otroke novinčke v vrtcu, prisotne na roditeljskih sestankih  in vse, ki se v vrtcu zadržujejo več kot 15 minut. Vsekakor pa ohranjamo zaupanje v odgovornost vseh, da vstopijo v vrtec izključno zdravi. Verjamemo, da bomo v skupni skrbi za dobro otrok in vseh nas, tudi tokrat z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem pripomogli k učinkoviti zajezitvi nadaljnjega širjenja okužb.

Od jutri naprej stopi v veljavo sprememba drugega odstavka 29.člena Zakona o vrtcih, ki določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

  • v vrtec hkrati vključena dva otroka ali
  • v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom, koliko otrok je v družini oziroma kateri je tretji in nadaljnji otrok, ki ima pravico do brezplačnega vrtca. Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačilo staršev glede na dohodkovni razred, trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval preko distribucijskega modula v aplikacijo CEUVIZ.

V pričakovanju čudovitega leta preživetega z vašimi otroki in vami vas lepo pozdravljam,

Nina Klemen

ravnateljica