Vrtec KOLEZIJA vpisuje otroke v starosti od enajstega meseca do vstopa v šolo.

Vpis bo potekal od 1. do 15. marca 2021

Ustrezno izpolnjeno vlogo z vsemi podatki, kontakti in prilogami 

lahko oddate tako da jo:

 pošljite priporočeno po pošti na naslov vrtca: Pod bukvami 11, Ljubljana

pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov: pom.ravnateljice@vrteckolezija.si

•vlogo lahko oddate osebno pomočnici ravnateljice po predhodni telefonski najavi. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi po telefonu:

Petra Zavec, pomočnica ravnateljice: 030 269 941

Katarina Ukmar, svetovalna delavka: 030 269 942

ZA PRENOS VLOGE IN NATANČNA NAVODILA KLIKNITE NA gumb Prenos