VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V JAVNE VRTCE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

vrtec

Spoštovani starši;

v priponkah vam posredujemo Obvestilo MOL o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2019-2020 in Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019-2020.

Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2019 v času uradnih ur, v četrtek, 7. in 14. marca 2019, pa do 18. ure.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2018/19
  • starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2018 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Rok za oddajo vloge je 15. marec 2019!

Izpolnjeno vlogo (s prilogami) lahko prinesete osebno na upravo (enota Murgle, Pod bukvami 11) ali pošljete po pošti.

Obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2019-2020

Obrazec – Vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019-2020