5c2b1d9b90e02b3da04747a8387624b4

POLETNA REZERVACIJA – starši s stalnim prebivališčem v MOL

Starši otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno…