Prilagojen program za predšolske otroke (razvojni oddelek)

V enoti Murgle, Pod bukvami 11, izvajamo prilagojen program za predšolske otroke. Namenjen je otrokom z izrazitejšimi težavami v razvoju, vodijo pa ga specialna pedagoginja-defektologinja, pomočnica vzgojiteljice in fizioterapevtka. Glede na posebne potrebe otrok se vključujejo tudi drugi strokovnjaki. Delo v tem oddelku poteka po individualnih programih.