Sodelovanje vrtca in staršev

Vzgoja je odgovornost staršev in vzgojiteljic, zato morata biti vrtec in dom tesno povezana.

Splošno

Vzgoja je odgovornost staršev in vzgojiteljic, zato morata biti vrtec in dom tesno povezana. Pomembno je, da se starši skupaj z vzgojiteljico in njeno pomočnico poglobijo v celosten razvoj svojih otrok, ki se udejanja le skozi pravi odnos med otrokom, starši in vzgojiteljico. Pedagoški delavci tako iščemo ustvarjalne in učinkovite rešitve za čim boljše sodelovanje z vami.

  • Starši lahko določen čas preživite z otrokom v skupini in ga tako skupaj uvedemo v skupino. Čas uvajanja prepuščamo vaši in vzgojiteljičini skupni presoji na podlagi potreb otroka.
  • V dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujete pri vzgojnem delu, tako da pomagate pri izvedbi posameznih dejavnosti ali pa pripravite svojo.
  • Pri načrtovanju življenja v vrtcu lahko sodelujete na dveh nivojih: v skupini, v katero je vključen vaš otrok, in v svetu staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev otrok iz vseh skupin v vrtcu, ter sveta vrtca.
  • Z vzgojiteljico lahko sproti izmenjujete nujne informacije o otroku. Za poglobljen razgovor o otroku se dogovorite posebej. Govorilne ure so v vseh oddelkih enkrat mesečno, starši se jih lahko udeležijo po predhodni najavi ali na povabilo vzgojiteljice. Roditeljski sestanki so v vsakem oddelku najmanj dvakrat v šolskem letu.
  • Najpogostejša oblika našega medsebojnega povezovanja pa so skupna srečanja otrok in staršev. Organiziramo praznovanje prihoda pomladi, jeseni in zime, skupne likovne delavnice, čajanke, piknike, izlete…
  • V pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja v predšolskem obdobju in pri opravljanju starševske vloge, v sodelovanju z Uradom za preprečevanje zasvojenosti pri MOL ter Inštitutom Manami, pripravljamo »šole za starševstvo«.

Vključevanje otroka v vrtec

Vstop v vrtec je pomembna prelomnica za otroka in nenazadnje tudi za njegove starše. Priporočamo, da ob vstopu otroka v vrtec starši določen čas preživijo z otrokom v skupini in ga tako skupaj s strokovnimi delavkami uvedejo v skupino. Čas uvajanja naj bo prilagojen potrebam otroka in presoji vzgojiteljice in staršev.

Zdravniški pregled

Pred sprejemom v vrtec oddajo starši vzgojiteljici v vrtcu potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Če otrok prestopa v naš vrtec iz drugega vrtca, starši predložijo zdravniško potrdilo, ki ga je imel otrok v prejšnjem vrtcu.

Več informacij, več zaupanja

Starši zaupajo svojega otroka vrtcu za znaten del dneva, kar vsi zaposleni sprejemamo z vso odgovornostjo. Da bi lahko čim prej pridobili otrokovo zaupanje in mu pomagali pri navajanju na vrtec, potrebujemo od staršev pomembne informacije o njegovih posebnostih (zdravstvene posebnosti, alergije, navade …).

Skupinske oblike sodelovanja s starši

– roditeljski sestanki s starši pred vstopom otroka v vrtec;
– oddelčni roditeljski sestanki (najmanj dvakrat v šolskem letu);
– skupne prireditve, praznovanja, delavnice;
– strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki (Šola za starše).

Individualne oblike sodelovanja s starši

– individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec;
– prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec;
– izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci;
– mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku;
– pisne informacije o tekočem delu in življenju vrtca.

V dogovoru z vzgojiteljico lahko aktivno sodelujete pri vzgojnem delu, tako da pomagate pri izvedbi posameznih dejavnosti ali pa pripravite svojo. Pomagate lahko pri izletih, športnih dejavnostih, praznovanjih, prireditvah, pri zbiranju vzgojnih sredstev in uporabnega odpadnega materiala, pri akcijah urejanja okolja, pri dejavnostih obogatitvenega programa itd.