Naš poslovni čas

Z ustanoviteljem, Mestno občino Ljubljana, je dogovorjen 11-urni poslovalni čas. Konkretno ga določimo skupaj s starši, v skladu z njihovimi potrebami (ki jih ugotavljamo z anketo na začetku šolskega leta), ga tudi spreminjamo, kolikor nam to dopušca notranja organizacija. Zato je poslovalni čas v vsaki enoti drugačen.

Znotraj 6- do 9-urnega programa starši pripeljejo otroka v vrtec ob uri, ki jim najbolj ustreza. Otrok je lahko v vrtcu prisoten največ 9 ur na dan.

Okvirni potek dela v vrtcu

Splošno veljavni dnevni red
05.30 do 08.00prihod, počitek, igre, individualne aktivnosti
08.30 do 09.15zajtrk, nega
09.00 do 11.15aktivnosti v igralnici in/ali na prostem, malica
11.15/ 11.45 – kosilo za otroke prvega starostnega obdobja,
11.30/11.45 – kosilo za 3-4 letne otroke,
12.00 – kosilo za 4-6 letne otroke,
kosilo
do 14.00 počitek, nega
14.00 do 16.00malica, aktivnosti v igralnici in/ali na prostem
16.00 do 16.30 / 17.00 dežurna soba – individualne aktivnosti, igre
Oddelek izmenicnega varstva v enoti Murgle – urnik popoldan
11.00 do 12.30prihod, počitek, igre, individualne aktivnosti
12.30 do 15.00kosilo, počitek ali aktivnosti v igralnici in na prostem
15.00 do 15.30aktivnosti v igralnici in/ali na prostem, malica, nega
15.30 do 18.30aktivnosti v igralnici in na prostem, malica
18.30 do 19.00večerja
19.00 do 21.00individualne aktivnosti, igre