Programi za otroke s posebnimi potrebami

Otrokom s posebnimi potrebami sta v vrtcu namenjena dva programa:

1.) Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je namenjen tistim otrokom, ki imajo posebne potrebe na posameznih področjih. Otroku, ki je vključen v  običajno skupino, nudi dodatno strokovno pomoč mobilna specialna pedagoginja. Specialna pedagoginja s pestrimi vsebinami, dejavnostmi in igrami, ki so prilagojene otrokovim sposobnostim, spodbuja njegov razvoj.

2.) V razvojnem oddelku, ki je v enoti Murgle, pa izvajamo prilagojen program za predšolske otroke (t. i. razvojni oddelek). Namenjen je otrokom z izrazitejšimi težavami v razvoju. Vodijo pa ga specialna pedagoginja-defektologinja, pomočnica vzgojiteljice in fizioterapevtka. Glede na posebne potrebe otrok se vključujejo tudi drugi strokovnjaki. Delo v tem oddelku poteka po individualnih programih.