Informacije za starše

Sofinanciranje dodatnih dejavnosti

Naš vrtec nudi različne dodatne dejavnosti, ki so plačljive (npr. tečaj rolanja, bivanje v naravi).

Dragi starši, naj vaš otrok zaradi finančne stiske ne ostane doma.

V primeru, da svojemu otroku dodatne dejavnosti ne morete omogočiti, otrok pa si to želi, oddajte vlogo za sofinanciranje dejavnosti.

Dobite jo na spletni strani vrtca, na upravi ali v svojem oddelku.

prošnja za subvencijo

Obrazci za starše

Seznam uporabnih obrazcev za starše, katere si lahko ogledate, prenesete ali shranite in natisnete.

Publikacija vrtca

Tukaj si lahko ogledate našo publikacijo (klikni na spodnji gumb):

PUBLIKACIJA 2021_

Sodelovanje vrtca in staršev

Vzgoja je odgovornost staršev in strokovnih delavcev vrtca. Zato morata biti vrtec in dom povezana.

Katalog informacij javnega značaja

Šola za starševstvo

Datumi in vsebine Šole za starše 2023/24

jeseni 2023 bodo izvedena 4 srečanja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Srečanja za udeležence brezplačna, saj jih financira MOL.

1.) 28. 9. 2023 ob 17.00 do 18.30

Starši smo otrokovo/otrokom ogledalo – vzgoja z zgledom

2.) 24. 10. 2023 ob 17.00 do 18.30

Spodbujanje otrokove samostojnosti in privzdigovanje delovnih navad

3.) 16. 11. 2023 ob 17.00 do 18.30

Vplivi staršev pri vzgoji otroka

4.) 30. 11. 2023 ob 17.00 do 18.30

Samopodoba in samozavest – temelj osebnosti

Zdravstvena rezervacija

Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/2012; v nadaljevanju: Sklep), zaprosite za koriščenje zdravstvene rezervacije.

Informacije o različnih možnostih plačila položnic

V želji, da vam olajšamo poslovanje z Vrtcem Kolezija in znižamo stroške provizij za plačilo položnice, vam omogočamo združevanje položnic, pošiljanje položnic ( v PDF obliki) po e-pošti ali plačevanje preko trajnika (SEPA direktna obremenitev).

Gradiva za starše