Svet staršev

Predstavlja obliko uresničevanja interesov staršev. V svetu staršev sodeluje po en predstavnik iz vsakega oddelka.

Funkcije sveta staršev so:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca, o letnem delovnem načrtu in poročilu vrtca;
  • voli predstavnike v svet vrtca;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom ter druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Predlog zapisnika seje sveta staršev, dne 08. oktober 2019:Predlog zap. 1. redne seje Sveta st. z dne 8. 10. 19

Zapisnik seje sveta staršev, dne 21. marec 2019: ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SS 21.3.2019

Zapisnik seje sveta staršev, dne 3. oktober 2018: Zapisnik 1.seje Sveta staršev-3.10.2018

Zapisnik seje sveta staršev z dne 02. oktober 2017: zapisnik sveta staršev oktober 2017

Zapisnik seje sveta staršev, dne 13. april 2017: PredlogZapisnika 2. seje sveta starsev april 2017

Zapisnik seje sveta staršev z dne 7. april 2016:  Zapisnik 2. seje SS

Poslovnik o delu Sveta staršev Vrtca Kolezija (april 2017):   poslovnik