Svet staršev

Predstavlja obliko uresničevanja interesov staršev. V svetu staršev sodeluje po en predstavnik iz vsakega oddelka.

Funkcije sveta staršev so:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca, o letnem delovnem načrtu in poročilu vrtca;
  • voli predstavnike v svet vrtca;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom ter druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.

Zapisnik seje sveta staršev, dne 3. oktober 2018zapisnik 1. seje SS oktober 2018

Zapisnik seje sveta staršev, dne 13. april 2017: PredlogZapisnika 2. seje sveta starsev april 2017

Zapisnik seje sveta staršev, dne 02. oktober 2017: Predlog Zapisnika Oktober2017-SS 1

Zapisnik seje sveta staršev z dne 02. oktober 2017: zapisnik sveta staršev oktober 2017

Zapisnik seje sveta staršev z dne 7. april 2016:  Zapisnik 2. seje SS

Poslovnik o delu Sveta staršev Vrtca Kolezija (april 2017):   poslovnik