V šolskem letu 2019/2020 se je naš vrtec vključil v projekt EKOŠOLA, ki je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi načrtovane dejavnosti ter aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Spoznavali in opazovali smo naravo, se preko igre in ustvarjanja ozaveščali o okoljski problematiki, aktivno skrbeli za urejeno okolje in zdravje ter dobro počutje.

ZEMLJA skrbi za nas, poskrbimo tudi mi zanjo.

ZANJO, zase in za vse prihodnje generacije.