V mesecu novembru smo strokovne delavke za vse otroke našega vrtca pripravile gledališko predstavo po knjigi Ciare Flood: Sitnobe sitne.

Zgodba govori o medvedu, ki je živel sam. Nekega dne pa so si blizu njegovega doma zgradili dom zajci. To mu ni bilo všeč. Zajci so trkali na njegova vrata in ga prosili za med,  menjavo knjig in sekanje drv. Toda medved jih je vedno napodil stran. Neko noč ni mogel zaspati, zato se je  odločil, da bo obiskal zajce in jim odnesel čaj z medom, pa medvedje knjige ter drva.

Medved je na koncu spoznal, da so prijatelji dragocenejši od lastnega miru.