A5 – MAVRIČNA SOBA – Enota Kolezija

V skupini je 20 otrok, starih 4-6 let. Za njih skrbita Petra Štarkel in Barbara Kapla.

Pogovorne urice imata prvo sredo v mesecu od 15.30 do 16.30 ure.

Dosegljivi so na telefonski številki: 030 317 548