Programi vrtca Kolezija

Strokovna podlaga za načrtovanje dela in življenja v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (pdf). V Kurikulu za vrtce so prepoznavna tako temeljna načela in cilji predšolske vzgoje, kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Vzgojno delo na podlagi igre in lastne aktivnosti otrok poteka v večjih ali manjših skupinah in tudi individualno. Zasnovano je na temeljnih znanjih o otrokovem razvoju, na povezovanju z družino, strokovnimi institucijami ter lokalno skupnostjo.

Aktivnosti s področja jezika, družbe, narave, matematike, umetnosti in gibanja se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in prepletajo. Načrtovanje poteka preko letnega delovnega načrta vrtca ter letnega delovnega načrta posameznega oddelka. Vsako starostno obdobje ima svoj program.

Priponka: Kurikulum za vrtce (pdf)