Enota Koseski

V enoti Koseski je izmenični oddelek, v katerem je 17 otrok. Oddelek je starostno kombiniran, kar pomeni, da so vanj vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja.

Skupina deluje v turnusu. V dopoldanskem turnusu je njihov urnik od 7.00 do 16.00. V popoldanskem pa od 11.00 do 20.30.

Za njih skrbijo Jana Šimac, Eva Boruta in Barbara Kobal.

Pogovorno uro imajo 1. torek v mesecu, ko so v dopoldanskem turnusu, in sicer ob 16.00.

Dosegljivi so na telefonski številki: 030 661 915