V vrtcu Kolezija smo tudi v letošnjem šolskem letu z različnimi aktivnostmi otroke in starše ozaveščali kako biti trajnostno mobilni.

 • Pogovor o alternativnih načinih potovanja,
 • pogovor o čistem in umazanem okolju,
 • likovno sodelovanje (tema: Var(č)ne poti; tehnika: odtiskovanje, risanje, slikanje, lepljenje; naslov izdelka: »Čisti zrak zadiham, če v vrtec prisopiham«),
 • minute za gibanje (slušna pozornost, odzivnost, koordinacija telesa, gibljivost, gimnastična abeceda),
 • veliko bivanja na prostem: atrij, vrtčevski vrtiček, sprehodi, pohodi, igrišča itd.
 • petje pesmi o prometu,
 • gibalna igra »Pločnik« (hoja v parih in individualno, pozornost na cesti, pozornost na promet, varovanje prijatelja ipd.),
 • pogovor o varnosti v prometu (prehod za pešce, pogledam L-D-L, opazujem in pozorno poslušam zvoke, varujem prijatelja, udeleženci v prometu),                   
 • obisk avtobusne postaje (varno čakanje avtobusa, iskanje številk, ogled avtobusov, pogovor o varnem potovanju z busom itd.),
 • pogovor o prometi (ravnanje na cesti, varna hoja),
 • iskanje prometnih znakov in ugibanje pomena le-teh,
 • usmerjanje pozornosti na talne označbe,
 • izvedba prometnega poligona (prehod za pešce, pločnik, upoštevanje prometnih znakov, udeleženci v prometu, semafor, ceste in kolesarske poti itd.),
 • ogled lutkovne predstave Vilko zasije na potepu (prometni znaki, uporaba kresničke, pesmi o prometu, aktivno sodelovanje otrok),
 • obisk Živalskega vrta – sodelovanje na prometnih delavnicah:
  • ne skači po cesti (zebra, pravilno prečkanje ceste),
  • skoči na bus (pomen trajnostne mobilnosti),
  • skoči iz nevidnosti (kresnička, pomen dobre opaznosti na cesti),
  • skači varno (uporaba zaščitne opreme),
  • po cesti skačejo tudi živali (zaščita hišnih ljubljenčkov na sprehodu / med vožnjo v avtomobilu, ogrožene živali na cestah),
  • ogled hranjenja morskih levov, bivanja tropskih živali,
 • udeležba na mini krosu,
 • gibalna igra »Semafor« (različni nivoji gibanja, razumevanje načina gibanja v povezavi z barvami),
 • KOLESARČKOV DAN (spodbujamo otrokov prihod v vrtec brez avtomobilov) in tako poskrbimo za čisto okolje),
 • uporaba mestnega avtobusa v času evropskega tedna mobilnosti in spoznavanje bontona na avtobusu,
 • spodbujanje staršev k hoji, kolesarjenju in uporabi javnega prevoza.