Do zaključka uradnega roka za oddajo Vlog za vpis otroka v Vrtec Kolezija, to je do 17. 3. 2021 za vloge prispele po pošti z datumom 15. 3. 2021, je v Vrtec Kolezija prispelo 77 vlog.

  • Za I. starostno obdobje dnevni program – dopoldan je  bilo oddanih 65 vlog.
  • Za II. starostno obdobje dnevni program – dopoldan je bilo oddanih 7 vlog.
  • Za dnevni program – izmenično sta bili oddani 2 vlogi za I. starostno obdobje.
  • Za prilagojeni program v razvojnem oddelku so bile oddane 3 vloge. 

Na čakalni seznam je bilo razporejenih 12 otrok I. starostnega obdobja. Ko se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama.

Čakalni seznami vrtcev se v drugi polovici maja združijo v centralni čakalni seznam MOL,  ki ga bomo objavili tudi na naši spletni strani.