ZAPOREDNA ŠT.

OPIS IN VRSTA NAROČILA GOSPODARSKI SUBJEKT VREDNOST (brez DDV v eur)
1 MENJAVA OKEN V ENOTI KOLEZIJA Nn gradnje, stavbno pohištvo, Almir Ćatić s.p. 19.743,01
2  ČISTILA, POTROŠNI MATERIAL IN PAPIRNA GALANTERIJA Makom d.o.o. 10.804,47