Entries by

Vabimo vas v naš VRTEC

Vrtec KOLEZIJA vpisuje otroke v starosti od enajstega meseca do vstopa v šolo. Ustrezno izpolnjeno vlogo z vsemi podatki, kontakti in prilogami lahko oddate tako, da jo: • pošljite priporočeno po pošti na naslov vrtca: Pod bukvami 11, Ljubljana •pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov: pom.ravnateljice@vrteckolezija.si •vlogo lahko oddate osebno pomočnici ravnateljice Za dodatne […]

VABILO NA VIDEOIZOBRAŽEVANJE SKRIVNOSTI MOŽGANOV »Razumeti ADD / ADHD« Z mag. Janijem Prgićem

Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD) je kronična nevrobiološka motnja, ki vpliva na reguliranje ravni aktivnosti (hiperaktivnost), inhibicijo vedenja (impulzivnost) in lotevanje nalog (nepozornost). Po ocenah strokovnjakov jo ima približno 8 do 10 % šoloobveznih otrok, kar trikrat pogosteje pa se pojavlja pri dečkih kot pri deklicah. Otroci z motnjo ADHD se odzovejo brez razmisleka, imajo težave […]

Umivanje rok pred vstopom v igralnico

Spoštovani starši, naprošamo Vas, da si otroci pred vstopom v igralnico umijejo roke. Zjutraj ob prihodu v vrtec svoje otroke napotite k umivalniku, da si skrbno umijejo roke. Tudi na tak način želimo poskrbeti za zdravje otrok in zaposlenih. Hvala!

Datumi in vsebine Šole za starše 2021

Jeseni 2021 bodo izvedena 4 srečanja v sodelovanju z Mestno zvezo prijateljev mladine Slovenije. Srečanja so za udeležence brezplačna, saj jih financira MOL. Potekala bodo preko ZOOM-a. 1.) 30. 9. 2021 ob 17.00 do 18.30: Spodbujanje otrokove samostojnosti in privzdigovanje delovnih navad Smo že imeli. 2.) 18. 10. 2021 ob 17.00 do 18.30: Komunikacija v […]