Entries by

VPIS V VRTEC – čakalni seznam

Do zaključka uradnega roka za oddajo Vlog za vpis otroka v Vrtec Kolezija, to je do 17. 3. 2021 za vloge prispele po pošti z datumom 15. 3. 2021, je v Vrtec Kolezija prispelo 77 vlog. Za I. starostno obdobje dnevni program – dopoldan je  bilo oddanih 65 vlog. Za II. starostno obdobje dnevni program […]

POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM V VRTCIH V LJUBLJANI

POVABILO K VPISU V KRAJŠI PROGRAM VVRTCIH V LJUBLJANISpoštovani starši,to vabilo je namenjeno tistim otrokom, ki še ne obiskujejo vrtca in bodo jeseni začeli obiskovati prvirazred osnovne šole. Zanje bomo v štirih ljubljanskih vrtcih organizirali krajše programe, ki jih bodovrtci izvajali nekaj ur dnevno in so za starše povsem brezplačni.Naša želja je, da bi pred […]

Kako se odzivamo na izpade trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtističnimi motnjami?

Vedenjski izbruhi so velik izziv za starše, vzgojitelje in učitelje, vrstnike. Naporni so tudi samim otrokom. Kadar poznamo potek vedenjskega izbruha, lažje pravočasno ukrepamo. V knjižici VEDENJSKI IZBRUHI Branke D. Jurišić  so  prikazali model vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih (»fazah«), značilnosti vedenja otrok z avtističnimi motnjami v vsakem obdobju izbruha in ukrepe za preprečitev ali […]