ZAPOREDNA ŠT.

OPIS IN VRSTA NAROČILA GOSPODARSKI SUBJEKT VREDNOST (brez DDV v eur)
1 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA
AROL D.O.O. 225.422,23
2 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA AROL D.O.O. 157.555,13
3 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA STANDARD INVEST D.O.O. 27.795,07
4 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA STANDARD INVEST D.O.O. 27.795,07
5 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA STANDARD INVEST D.O.O. 24.847,50
6 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA AROL D.O.O. 17.258,00
7 OBNOVA KUHINJE ENOTA KOLEZIJA DVG, D.O.O 13.179,37
8 STROKOVNA EKSKURZIJA
PA CAVALLO d.o.o. 10.596,30
9 ŠTUDENTSKI SERVIS SŠ d.o.o. 34.804,69