Vrtec KOLEZIJA vpisuje otroke

v starosti od enajstega meseca do vstopa v šolo.

Ustrezno izpolnjeno vlogo z vsemi podatki, kontakti in prilogami

lahko oddate tako, da jo:

• pošljite priporočeno po pošti na naslov vrtca: Pod bukvami 11, Ljubljana

•pošljete po elektronski pošti na elektronski naslov: pom.ravnateljice@vrteckolezija.si

•vlogo lahko oddate osebno pomočnici ravnateljice

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi po telefonu:

030 269 941