V tem šolskem letu je vrtec Kolezija postal Ekovrtec.  Tudi v Enoti Mencingerjeva smo ekološko osveščeni  in se trudimo odgovorno  obnašati do našega planeta. Ker smo še majhni, delujemo predvsem v svojem okolju. Spoznavamo pomen skrbi za čisto naravno okolje in se učimo odgovorno ravnati z odpadki, varčujemo z energijo in vodo, skrbimo za naš ekovrtiček, recikliramo odpadni material, opazujemo  in spremljamo spremembe v okolju in pridno nabiramo veščine  in znanja s katerimi bomo nekoč spreminjali svet.