Senzorična igra je zelo pomembna, saj vključuje vsa otrokova čutila. Omogoča vzpostavljanje nevronskih povezav, razvoj učenja, mišljenja in ustvarjalnosti. Otroci so skozi igro s testom in listjem usvajali uporabo vljudnostnih fraz: prosim, hvala, dober dan, oprosti.