Razvojni oddelek v sodelovanju z drugimi skupinami vsako leto sodeluje v Specialni olimpiadi, katere namen je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja se glasi: “Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.“ Letos v nekoliko prilagojeni obliki v novem, večnamenskem prostoru enote Murgle! Dajmo naši!!!