Otroci in strokovni delavci vrtca smo se udeležili tradicionalne spomladanske čistilne akcije. Najmlajši so počistili in pometli atrije, starejši pa igrišča in okolico. Skozi celo leto ob različnih dejavnostih ozaveščamo pomen skrbi za čisti planet, odgovorno ravnanje z odpadki in spoštljiv odnos do narave.